Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
Nimi Kantolan Rengas Oy 
Osoite Juvantie 77, 50170 Mikkeli
Sähköposti joni.larvanto@kantolanrengas.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Joni Larvanto
Juvantie 77, 50170 Mikkeli
015 172 162 • joni.larvanto@kantolanrengas.fi

3. Rekisterin nimi
Kantolan Rengas Oy:n asiakas- ja työntekijärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Tietoja käytetään ainoastaan yritystoiminnan tarpeisiin, yhteydenpitoon ja asiakassuhteiden hoitamiseen

5. Rekisterin tietosisältö
Tiedot asiakkaan tilaamista palveluista ja laskutukseen tarvittavat tiedot eli esimerkiksi nimi, sähköposti, puhelinnumero ja osoitteet.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaiden suullisesti ja kirjallisesti luovuttamat tiedot sekä mm. YTJ-tietokantojen pohjalta.

7. Tietojen säännönmukaiset luvutukset
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. 

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Kaikki ainestot säilytetään lukitussa tilassa ja aineistoja pääsee käsittelemään vai nimetyt henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja työssä tai liiketoiminnassa vaadittaviin tehtäviin.

10. Tarkastusoikeus
Jokaisella on oikeus tarkistaa henkilörekisteriin hänestä tallennetut tiedot.
Tietojen tarkistuspyynnöt joni.larvanto@kantolanrengas.fi

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Väärät tiedot on oikeus vaatia päivitettäväksi oikeiksi. 
Tietojen oikaisupyynnöt joni.larvanto@kantolanrengas.fi